صفحه نخست / نمایندگان ایران و ۲۱ کشور در مسابقات ماراتن خلیج فارس

نمایندگان ایران و ۲۱ کشور در مسابقات ماراتن خلیج فارس

جزیره کیش؛

نمایندگان ایران و ۲۱ کشور در مسابقات ماراتن خلیج فارس

مسابقات ماراتن خلیج فارس با حضور ورزشکاران ایران و نمایندگان ۲۱ کشور جهان در سه مسافت ۴۲، ۲۱ و ۱۰ کیلومتر برگزار شد.

نمایندگان ۲۲ کشور در مسابقات ماراتن خلیج فارس خبر کیش

به گزارش خبرنگار دولتخانه کیش، در این رقابت ها ۵۰۰ دونده همچون جعفر مرادی و حسین کیهانی از کشورمان حضور دارند . ۳۵ دونده مرد و ۱۹ دونده زن از کشورهای مختلف که همگی دارای مدال و رتبه در مسابقات بین المللی ماراتن هستند با یکدیگر کردند.
حضور “برنت جیمز وینر” دونده هفتاد ساله آمریکایی و مینو دخت فصیحانی فرد دونده ۷۷ ساله شیرازی از نکات جالب توجه این مسابقات بود. دونده آمریکایی تاکنون در ۱۳۰ ماراتن و دونده شیرازی در مسابقات قهرمانی داخلی شرکت کرده اند.