امروز: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
صدای ‌کیشوندان ، تحلیل و بررسی رویدادها و اخبار جزیره زیبای کیش

وصـول مطالبـات ۲هزارو ۷۶ میلیـارد ریالی سازمان منطقه آزاد کیش

اقتصادی , سازمان منطقه آزاد کیش تاریخ انتشار: 00/01/26 بدون نظر   95 بازدید

اندازه فونت    
وصـول مطالبـات ۲هزارو ۷۶ میلیـارد ریالی سازمان منطقه آزاد کیش

با عملکـرد مطلـوب حـوزه توسـعه مدیریـت سازمان منطقه آزاد کیش محقق شد:

 

وصـول مطالبـات ۲هزارو ۷۶ میلیـارد ریالی سازمان منطقه آزاد کیش

 

وصـول مطالبـات ۲هزارو ۷۶ میلیـارد ریالی سازمان منطقه آزاد کیش در سال۱۳۹۹زمینه اجرای طرح های زیرساختی و برنامه های راهبردی این سازمان را فراهم کرد.

 

به گزارش دولتخانه کیش ، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت و عضو هیات مدیره این سازمان با اشاره به این که تحقــق اهــداف قانونــی تعییــن شــده و برنامــه راهبــردی سازمان مهم ترین محور فعالیت های توسعه مدیریت است گفت:

 

بــا توجــه بــه تمرکــز امــور شناســایی، جــذب منابــع و درآمدهــا، تعییــن و اولویت بنــدی هزینــه،مصــارف و تخصیــص منابــع و درآمدهــا بــه هزینه هــا و مصــارف در ایــن حــوزه و طراحــی فرایندهــا و روشهــای اجرا یــی برنامه هــای توســعه فرهنگــی، اجتماعــی و توســعه اقتصــادی و ســرمایه گذاری وگردشـگری و عمرانـی و تأمیـن هزینـه و اعتبـارات لازم بـرای آنهـا که در حیطـه فعالیتهـای ایـن حـوزه خواهـد بـود، عملکـرد مطلـوب حـوزه توسـعه مدیریـت نقش کلیدی در تحقـق اهـداف راهبـردی سـازمان در ایـن عرصه هـا دارد.

 

وی با بیان اینکه پیگیری و وصول مطالبات در سـال ۱۳۹۹ بـا اتخـاذ روش هـا و ایـده هـای مالـی یکی ازمهم ترین فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش بود گفت: وصـول مطالبـات به مبلـغ ۲هزارو ۷۶ میلیـارد ریـال انجام طرح های زیرساختی و برنامه های راهبردی سازمان را میسر کرد.

 

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزادکیش اظهارداشت: بـا تشـکیل دوازده مـورد جلسـه اسـتمهال و پنـج مـورد کمیتـه تهاتـر نسـبت بـه تعییـن تکلیـف از جملـه تهاتـر ملـک بـا بدهـی طـرف قـرارداد اقـدام و برابـر مقـررات و شـیوه نامـه نسـبت بـه تقلیـل بدهـی و در نهایت تعیین تکلیـف آنهـا اقـدام شـد.

 

آخوندی تصریح کرد: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و همچنیــن ضــرورت حفــظ پویا یــی و افزایــش بهــره بــری و حصــول نتیجــه، با اتخـاذ تصمیـم درخصوص تامیـن منابع مالـی بـه سه روش انتشار اوراق صکوک ، تسهیالت صندوق نو آوری و شکوفا یی و انتشار اوراق خرید دین امکان اجرای طرحهای توسعه ای و عمرانی ازجمله پایانه جدیـد فـرودگاه کیش درمنطقه میسر شـد.

 

به گفته آخوندی میزان انتشار اوراق صکوک ۳ هزارمیلیاردریال و تسهیلات صندوق نو آوری و شکوفایی ۵۰۰ میلیارد ریال است و انتشار اوراق خرید دین نیز بهارزش ۳ هزارمیلیارد ریال در دست اقدام است.

 

لازم به ذکراست تمامی امــور مالــی، اداری، منابــع انســانی، پشــتیبانی، برنامه ریــزی، بودجه بنــدی، طراحــی و تدویــن ســاختار تشــکیلاتی، شــیوه نامه ها، سیســتمها و روشهــا در ســازمان و اجــرای طرح هــای ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات در حــوزه توسعه مدیریت سازمان است.

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
ستاد کرونا
برچسب‌ها
آموزش و پرورش کیش (15) ابوالفضل طیبی (12) احمد حسن زاده (11) اداره محیط زیست کیش (24) بیمارستان کیش (54) جزیره زیبای کیش (14) جزیره کیش (45) جعفر آهنگران (14) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (27) دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (20) دکتر رضانیا رئیس بهداشت (57) سازمان منطقه آزاد کیش (74) سازمان منطقه ازاد کیش (12) ستاد مبارزه با کرونا (12) ستاد پیشگیری از کرونا (81) سرهنگ علی اصغر جمالی (20) سرگرد ایمانی نسب (11) سعید پورعلی (14) شرکت آب عمران و خدمات شهری کیش (43) شورای سلامت کیش (102) ضوابط قرنطینه خانگی کیشوندان (11) علی عرب (12) غلامحسین مظفری (48) فرزانه شرفبافی (12) فرمانده انتظامی ویژه کیش (10) فرماندهی انتظامی کیش (51) محمد عباسی دادستان کیش (10) مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش (12) مرکز بهداشت و توسعه سلامت کیش (40) مرکز نوآوری و فناوری کیش (17) مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش (15) مصطفی خانزادی (10) معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش (19) معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش (10) معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش (25) معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش (47) معاونت گردشگری (13) معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش (25) مناطق آزاد تجاری و صنعتی (14) ناصر آخوندی (21) ناوگان حمل و نقل عمومی کیش (13) هواپیمایی کیش ایر (28) ویروس کرونا (10) پلیس راهور کیش (18) پلیس فتا (15)
رفتن به ابتدای صفحه