صفحه نخست / بایگانی/آرشیو برچسب ها : هنر شفاف اندیشیدن

بایگانی/آرشیو برچسب ها : هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن

مقدمه  آیا در گذشته کاری انجام داده ای که اکنون پشیمان باشی؟ آیا با علم به اینکه انجام کاری برایت خطرناک است، بر آن اصرار ورزیده ای؟ آیا روی اسب اشتباه شرط بسته ای؟ سهمی را در بازار بی موقع خریده یا فروخته ای؟ آیا تا کنون پیش آمده که …

مشاهده بیشتر